Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

0865 I 5/2015 Os-1651/20, Stran 1144
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Okrajno sodišče v Ljubljani, matična št. 2399121000, davčna št. 66807107, Miklošičeva cesta 10, Ljubljana, proti dolžnici Jerneji Dogandžić, EMŠO 0809979505780, Zone 56, Street 516, Villa no. 64, QA, Doha, zaradi izterjave 300,00 EUR, sklenilo:
Dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku in 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika dolžnici se postavi odvetnik mag. Rado Bohinc, Komenskega 16, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2020