Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

0865 In 318/2012 Os-1649/20, Stran 1144
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Okrajno sodišče v Ljubljani, VL 70419/2010, matična št. 2399121000, Miklošičeva cesta 10, Ljubljana, proti dolžnici Jerneji Dogandžić, EMŠO 0809979505780, Zone 56, P.O. BOX 39304, QA Doha, zaradi izterjave 450,00 EUR, sklenilo:
Dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku in 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika dolžnici se postavi odvetnik mag. Rado Bohinc, Komenskega 16, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2020