Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

II N 460/2019-26 Os-1573/20, Stran 1144
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodniku Andreju Brezniku v nepravdni zadevi predlagateljice Marine Petrič, Hruševska cesta 34b, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec, d.o.o., iz Ljubljane, zoper nasprotnega udeleženca Branka Petrič, Hruševska cesta 34b, Ljubljana, ob udeležbi: 1. Mark Bučar, Dragomelj 155, Domžale, ki ga zastopa Marinka Smeh Štorman, odvetnica v Šmarjah pri Jelšah, 2. Štefan Polajžar, Hruševska cesta 106, Ljubljana, 3. Katarina Petrič, Zaloška cesta 69, Ljubljana, ki jo kot začasni zastopnik zastopa Aleš Malavašič, odvetnik v Ljubljani, zaradi vzpostavitve etažne lastnine, s sklepom z dne 20. 2. 2020 udeleženki Katarini Petrič na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča v zvezi z 82., 83. in 84. členom Zakona o pravdnem postopku postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Aleša Malavaševiča, Zaloška cesta 269/II, Ljubljana, ker je navedena udeleženka neznanega prebivališča in nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik bo Katarino Petrič zastopal vse do takrat, dokler udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2020