Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

I 9/2020 Os-1964/20, Stran 1144
Okrajno sodišče v Kočevju je v izvršilni zadevi upnika Zdravka Rob, EMŠO 3101958500825, Kolodvorska 12, Kočevje, ki ga zastopa Saša Štrubelj – odvetnica, Brezje pri Grosupljem 36, Grosuplje, zoper dolžnico Lidijo Hudorovič, EMŠO 2101982505532, Ljubljanska cesta 9, Kočevje, zaradi izterjave 1.535,00 EUR s pp, sklenilo:
Dolžnici Lidiji Hudorovič, Ljubljanska cesta 9, Kočevje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Zvone Janež, Škrabčev trg 54, 1310 Ribnica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 26. 3. 2020