Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

Ob-2036/20, Stran 1132
Svet zavoda Lekarne Ljubljana skladno z Zakonom o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 s spremembami), Odlokom o uskladitvi ustanovitvenega akta Javnega zavoda Lekarna Ljubljana (Uradni list RS, št. 70/18) ter Statutom Javnega zavoda Lekarna Ljubljana objavlja javni razpis za imenovanje na delovno mesto
strokovni vodja (m/ž)
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– magister farmacije z licenco,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju lekarniške dejavnosti.
Strokovnega vodjo na podlagi javnega razpisa imenuje svet zavoda za dobo petih let.
Kandidati naj k vlogi priložijo program dela z življenjepisom.
Pisno vlogo z vsemi dokazili naj kandidati pošljejo najkasneje v roku 8 dni po objavi na naslov: Lekarna Ljubljana – Svet zavoda, Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana, s pripisom »Javni razpis za strokovnega vodjo«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 60 dni od dneva objave razpisa.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda Lekarne Ljubljana