Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

D 160/1958 Os-1783/20, Stran 1008
Pred naslovnim sodiščem teče zapuščinski postopek po pokojnem Robertu Logar, pokojnega Gašperja, rojenega leta 1876, Ulica padlih borcev 5, Tolmin, ki je umrl 6. 5. 1958.
V njegovo zapuščino sodi tudi: skupni delež pri nepremičninah, parc. št.: 1227/1, 1227/2, 1225/1, 457, 465, 454/2, 455, 456, 469/2, 1235/13, 1235/14, 1235/15, 1235/16, 1235/17, 1235/18, 1235/19, 1235/20, 1235/7, 1235/8, 1239/3, 1239/4, 1240/3, 1240/4, 475, 474/2, 474/1, 477/4, 477/3, 417, 269, 105, 194/1, 99/2, 486/2, 1237/5, 467/14, 467/16, 467/15, 1237/4, 467/11, 887/1, 865, 698, 1200, 1202, 1247, 1246, 556/2, 1249, 1244/1, 86/1, 86/2, 1236/3, 1236/4, 1236/5, 1243, 1286/1, 1286/2, vse k.o. 2248 Tolmin; skupni delež pri nepremičninah, parc. št.: 354/139, 354/138, 354/137, 354/133, 354/132, 354/131, 437/13, 488/6, 132/8, vse k.o. 2234 Zatolmin; skupni delež pri nepremičnini, parc. št. 194/2, k.o. 2248 Tolmin; skupni delež do 5/100 pri nepremičnini, parc. št. 83/1, k.o. 2248 Tolmin.
V zapuščinskem postopku so k dedovanju po zakonu poklicani dediči dedičev prvega dednega reda, pri čemer pa sodišče nima podatkov o teh dedičih.
Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico do dediščine.
Če se po poteku enega leta od objave oklica ne zglasijo, bo sodišče o citiranem premoženju zapustnika odločilo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo dedičem, ki so sodišču znani.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 10. 3. 2020