Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

O 211/53 Os-1339/20, Stran 1008
Pred naslovnim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pok. Zofiji Birk, rojeni Vilhar, roj. 4. 5. 1886, nazadnje stanujoči Majstrova ulica 15, Kamnik in umrli 21. 6. 1953, ki ji je bilo kot članici Meščanske korporacije Kamnik vrnjeno nepremično premoženje.
Iz prvotnega zapuščinskega postopka, ki je tekel po zapustnici pod opr. št. O 211/53 izhaja, da so njeni zakoniti dediči brat Albin Vilhar, stanujoč v Beogradu, sestra Frančiška Kurzweil, rojena Vilhar, stanujoča v Stari Fužini 99, Bohinj ter nečaka Edvard Vilhar in Ivan Vilhar, oba stanujoča v Postojni. Sodišče razpolaga le s podatkom, da po pokojni Frančiški Kurzweil pride v poštev kot dedinja Marija Melink, s podatki o morebitnih ostalih dedičih pa sodišče ne razpolaga.
Sodišče zato poziva dediče zgoraj navedenih oseb oziroma tudi morebitne druge osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dedovanja, da se v roku enega leta priglasijo sodišču.
Po poteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo s postopkom dedovanja glede nepremičnin Meščanske korporacije Kamnik na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 4. 2. 2020