Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

Z 46/2019 Os-1726/20, Stran 1008
Okrajno sodišče v Kočevju je v izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, mat. št. 5854814000 (Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, Ljubljana), Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper dolžnico Jedert Severino Struna, EMŠO 0501937506073, Kolberger Strasse 36, Mölln, Nemčija, zaradi zavarovanja 1.137,05 € s pp, sklenilo:
Dolžnici Jedert Severini Struna, Kolberger Strasse 36, 23879 Mölln, Nemčija, EMŠO: 0501937506073, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju: ZIZ), postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se določi odv. Zvone Janež, Škrabčev trg 54, Ribnica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžnici postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 9. 3. 2020