Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

Ob-1898/20, Stran 1005
Občina Velike Lašče na podlagi Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2020 (Uradni list RS, št. 81/19) in 4. člena Pravilnika o dodelitvi sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Velike Lašče (Uradni list RS, št. 32/19) objavlja
javni poziv 
za sofinanciranje pokroviteljstva v Občini Velike Lašče v letu 2020
1. Predmet javnega poziva: sofinanciranje projektov, dejavnosti, dogodkov, izvedenih v letu 2020, katerih pokrovitelj bo Občina Velike Lašče.
2. Okvirna vrednost: vrednost razpoložljivih sredstev za leto 2020 je 10.000,00 evrov (proračunska postavka 04006).
3. Prijavitelji so lahko:
– fizične in pravne osebe, če projekt organizirajo na območju občine,
– fizične in pravne osebe, če je njihov projekt, ki je organiziran izven občine, pomemben za občino ali za širšo skupnost.
Prijavitelji morajo dogodke ali projekte prijaviti na predpisanem obrazcu.
4. Upravičeni stroški
Stroški povezani z izvedbo dogodka ali projekta, ki je skladen z merili iz 2. člena Pravilnika. Stroški alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov in prostovoljno delo niso upravičeni stroški.
Podlaga za uveljavljanje sofinanciranja je sklenjena pogodba med občino in prijaviteljem ter poročilo o realizaciji s priloženimi računi.
5. Višina dodeljenih sredstev
Upravičencem se lahko dodelijo finančna sredstva po naslednjih kriterijih ter ob sočasnem upoštevanju meril iz 2. člena Pravilnika:
višina 
kriterij
do 100,00 evrov
za sofinanciranje manjših prireditev in dejavnosti (prireditve, katere obiskovalci so v naprej določena publika oziroma je število obiskovalcev do 50) ali projektov, ki ustrezajo merilom
iz 2. člena Pravilnika
do 300,00 evrov
za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti (število obiskovalcev nad 50 in le-te še niso tradicionalne ter za občino večjega pomena) ali projektov, ki ustrezajo merilom iz 2. člena Pravilnika
do 500,00 evrov
za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in so za občino večjega pomena, z medregijsko ali mednarodno udeležbo ter z velikim promocijskim učinkom
ali projektov, ki ustrezajo merilom iz 2. člena Pravilnika
do 700,00 evrov
za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in so za občino večjega pomena, z medregijsko in mednarodno udeležbo, z velikim promocijskim učinkom oziroma trajajo dalj časa
do 1.000,00 evrov
sofinanciranje prireditev in dejavnosti po posebni odločitvi župana z ustrezno utemeljitvijo
ali projektov, ki ustrezajo merilom iz 2. člena Pravilnika
6. Način in rok prijave
Prijavo je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu, objavljenem na www.velike-lasce.si. Če vloga ob vložitvi ni popolna, se vlagatelja pozove, naj vlogo v roku 15 dni dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
Vlogo z zahtevanimi prilogami je treba oddati po elektronski pošti na naslov obcina.velike-lasce@siol.net ali s priporočeno pošiljko na naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
Javni poziv je odprt do porabe sredstev, skrajni rok za oddajo prijav je petek, 8. 11. 2020.
7. Izid javnega poziva: vse popolne vloge obravnava Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva. Upravičenci prejmejo sklep o višini dodeljenih sredstev ter pogodbo o financiranju.
8. Informacije: dodatne informacije dobite vsak dan v poslovnem času na tel. 01/78-10-370.
Občina Velike Lašče