Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

Ob-1905/20, Stran 1002
Javni razpis 
za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v Občini Vipava za leto 2020
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/16), Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2020 (Uradni list RS, št. 5/20) in Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 94/15) ter Priglašene sheme pomoči de minimis »Spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Vipava« (št. priglasitve: M001-5879922-2015) objavlja razpis za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v Občini Vipava. Pogoji so določeni na podlagi navedene zakonodaje in javnega razpisa. Sredstva iz proračuna so zagotovljena v višini 32.000,00 €. Koriščenje kredita je mogoče do 30. 11. 2020. Rok za prijavo je 1. 10. 2020 do 12. ure oziroma do pokoriščenja kreditne mase. Odpiranje vlog bo enkrat mesečno. Vlagatelj bo obveščen najkasneje v 30 dneh od oddaje popolne vloge. Razpisna dokumentacija je na voljo na (www.vipava.si) ali po predhodni najavi, vsak delovni dan med 8.30 in 14. uro na Občini Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, kontaktna oseba Jure Dolinar, tel. 05/364-34-26.
Občina Vipava