Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

I 445/2019-21 Os-1310/20, Stran 759
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodnici Klaudiji Zadravec Ščančar, v izvršilni zadevi upnice Abanke d.d., matična št.: 5026024000, davčna št.: 68297530, Slovenska cesta 58, Ljubljana, proti dolžnici Joanne Caroline Gerry, EMŠO 1908971506100, Exmouth 46, Partridge Road, Ex84ph Devon, Združeno Kraljestvo, zaradi izterjave 75.238,71 EUR s pripadki, s sklepom z dne 28. 1. 2020 dolžnici Joanne Caroline Gerry na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki se uporablja na podlagi 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Gorazda Balažic, Slomškova ulica 41, Murska Sobota, saj je dolžnica v tujini in se ni mogla opraviti vročitev.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 28. 1. 2020

AAA Zlata odličnost