Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

II N 428/2019 Os-1180/20, Stran 759
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici – svétnici mag. Mirjani Horvat Pogorelec v nepravdni zadevi predlagateljice Mojce Kiker Šućur, Gabernik 77, Zg. Polskava, ki jo zastopa Manuela Bencak, odvetnica v Mariboru, zoper nasprotnega udeleženca Željka Šućur, zaradi razveze zakonske zveze, zaupanja mld. otroka v varstvo, vzgojo in oskrbo ter določitve preživnine in stikov, o postavitvi začasnega zastopnika nasprotnemu udeležencu, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku – ZNP-1 sklenilo:
V nepravdni zadevi, ki se vodi pod II N 428/2019, se za začasno zastopnico nasprotnemu udeležencu postavi odvetnica Barbara Kolenko Helbl, Zagrebška cesta 104, 2000 Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotnega udeleženca, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 1. 2020

AAA Zlata odličnost