Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

VL 109638/2019 Os-1519/20, Stran 758
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje JP VOKA Snaga d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Krištof Mlakar, proti dolžniku Marku Vraničar, Masarykova cesta 26, Ljubljana, ki ga zastopa Andrej Kavčič – odvetnik, Železna cesta 16, Ljubljana, zaradi izterjave 110,86 EUR, sklenilo:
Dolžniku Marku Vraničar, Masarykova cesta 26, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Kavčič Andrej, Železna cesta 16, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2020

AAA Zlata odličnost