Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

VL 122837/2019 Os-1488/20, Stran 758
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Črtomir Remec, Poljanska cesta 31, Ljubljana - dostava, po Župevec Bojan – odvetnik, Hrvatski trg 3, Ljubljana, proti dolžniku: Rok Brezavšček, Ulica Alojza Rabiča 20, Mojstrana; Klara Novak, Ob Borovniščici 18, Borovnica, ki ga zastopa Debevec Zvone – odvetnik, Trg Karla Grabeljška 1, Vrhnika, zaradi izterjave 2.075,25 EUR, sklenilo:
Drugi dolžnici Klari Novak, Ob Borovniščici 18, Borovnica, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Zvone Debevec, Trg Karla Grabeljška 1, Vrhnika.
Začasni zastopnik bo zastopal drugo dolžnico Klaro Novak vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 2020

AAA Zlata odličnost