Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

2874 I 3501/2018 Os-1352/19, Stran 758
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika SPL Ljubljana d.d., poslovanje z nepremičninami in inženiring, matična št. 5226805000, davčna št. 97406287, Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Franc Props, Frankopanska ulica 18a, Ljubljana - dostava, po Alma Pašanović, Frankopanska ulica 18a, Ljubljana - dostava, zoper dolžnico Ariano Giorgini Čampa, EMŠO 2707979505276, Jurčičev trg 2, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 372,01 EUR s pp, sklenilo:
Dolžnici Arianni Čampa Giorgini se postavi začasni zastopnik Gregor Zupančič, Mala ulica 5, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2019

AAA Zlata odličnost