Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

Št. 352-0005/2019-96 Ob-1632/20, Stran 750
Občina Vojnik je na podlagi 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06, 11/09, 81/11 in 47/14) in Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za leta 2020–2021 (Uradni list RS, št. 43/19) ter Ogledalo št. 125/2019 objavlja
dokončno prednostno listo
upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem: 
– lista A
(Na listo so se uvrstili prosilci, katerih gospodinjstva so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem oproščena plačila lastne udeležbe in varščine.)
Ime in priimek 
Točke 
1. 
Brigita Koštomaj (3)
545
2. 
Vetmir Memaj (4)
500
3. 
Lea Jurak (3)
465
4. 
Hojnik Marjeta (1)
410
5. 
Uroš Grenko (4)
405
6. 
Zylfi Memaj (4)
400
7. 
Polona Majdič (3)
380
8. 
Irena Blazinšek (1)
370
9. 
Maja Lamut (3)
360
10. 
Martin Vidmar (1)
340
11. 
Simona Borovšek (2)
320
12. 
Andreja Čuber (1)
320
13. 
Polona Rupnik (1)
320
14. 
Monika Mavhar (1)
280
15. 
Jožica Polenek (1)
210
– lista B:
(Na listo B so se uvrstili prosilci, ki izpolnjujejo kriterij »mladi in mlade družine, ki prvič rešujejo svoj stanovanjski problem«.)
Ime in priimek 
Točke
1.
Vetmir Memaj (4)
500
2.
Maja Lamut (3)
360
3.
Martin Vidmar (1)
340
4.
Polona Rupnik (1)
320
Stanovanja, namenjena za listo A, bodo na območju Občine Vojnik in bodo sproščena v času razpisa.
Stanovanja, namenjena za oddajo mladim in mladim družinam, ki se bodo uvrstili na prednostno listo B, so predvidena na lokaciji Nova Cerkev 22 in na drugih lokacijah na območju Občine Vojnik. Po zapolnitvi stanovanj glede na površinski normativ bodo prosilci, ki so uvrščeni na prednostno listo B, uvrščeni na prednostno listo A, po kriterijih za to listo.
Če bo število upravičencev za stanovanja po površinskem normativu, namenjena mladim in mladim družinam, manjše od sproščenega števila stanovanj, se preostala stanovanja dodelijo ostalim upravičencem po listi A.
Če bo število upravičencev za stanovanja, namenjena mladim in mladim družinam, večje od razpisanega števila stanovanj, se ti prosilci samodejno uvrstijo na listo A s pogoji za to listo.
Od razpoložljivih stanovanj se bodo stanovanja dodeljevala po vrstnem redu na prednostni listi ob upoštevanju površinskih normativov, navedenih v razpisu.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, če uspeli upravičenec še izpolnjuje pogoje in merila tega razpisa za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na upravičenost, lahko razpisnik postopek obnovi in prosilca črta s seznama upravičencev.
Občina Vojnik

AAA Zlata odličnost