Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

Ob-1612/20, Stran 741
Na podlagi 32.–35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, 23. in 24. člena Statuta Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem z dne 9. 9. 2005 in sklepa Sveta zavoda Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem z dne 21. 2. 2020, Svet zavoda Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem objavlja prosto delovno mesto
direktorja 
Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem (m/ž), za 4-letno mandatno obdobje
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– visoko izobrazbo zdravstvene, ekonomske ali pravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da je državljan RS,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da niso pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da niso obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da predloži program dela in vizijo razvoja ZD Ravne za mandatno obdobje.
Kandidati morajo k prijavi priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi, opis delovnih izkušenj, dokazilo o nekaznovanosti, program dela in vizijo razvoja ZD Ravne za mandatno obdobje in kontakt za obveščanje (e-naslov in/ali telefonsko številko).
Prijavo z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in ostalimi dokazili kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis za direktorja Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem – Ne odpiraj!« na naslov: Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, za Svet zavoda, Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem.
Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele do vključno 16. 3. 2020 do 12. ure, na navedeni naslov ali v času delovnih dni osebno v tajništvu Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem oziroma bodo poslane priporočeno po pošti z žigom z dne 16. 3. 2020. Nepravočasne in nepopolne vloge bodo izločene iz postopka. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od objave razpisa.
Svet zavoda Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem 

AAA Zlata odličnost