Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020

Kazalo

Ob-1593/20, Stran 738
Na podlagi 34. člena Statuta Doma starejših občanov Krško z dne 16. 11. 2016 je Svet zavoda Doma starejših občanov Krško dne 26. 2. 2020 sprejel sklep o razpisu za imenovanje
direktorja 
1. Uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. Svet Doma starejših občanov Krško, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško, objavlja javni razpis za direktorja Doma starejših občanov Krško za 5-letno mandatno obdobje, in sicer od 2020 do 2025. Mandat bo direktorju pričel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, ki ga poda minister, pristojen za socialno varstvo, ali naslednji dan po poteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ministra izdano prej.
3. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določa 56. in 57. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 57/12 in spremembe).
4. Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazovati s pisnimi listinami, ki jih priložijo k prijavi.
5. Kandidati morajo poleg zahtevanih listin iz točke 4, predložiti kratek življenjepis ter kratek program dela za mandatno obdobje.
Kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 10 dni po njegovi objavi. Svet Doma starejših občanov Krško prepozno prispelih prijav ne bo obravnaval.
Kandidati morajo podati prijave s priloženimi prilogami in dokazili v pisni obliki, po pošti, na naslov: Svet zavoda DSO Krško, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško, s pripisom: »Razpis za direktorja – Ne odpiraj«.
Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v roku 30 dni od dneva izbora kandidata.
Dom starejših občanov Krško 

AAA Zlata odličnost