Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

D 854/2019 Os-1169/20, Stran 443
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski postopek po pok. Alojzu Briclju, tiskarju, nazadnje upokojencu, rojenemu 24. 7. 1952, državljanu Republike Slovenije, samskemu, umrlemu 27. 11. 2019, nazadnje stalno stanujočemu Goreljce 20, Radeče.
V zapuščinskem postopku je dedno pravico na podlagi oporoke uveljavljala oseba, ki z zapustnikom ni v sorodstvenem razmerju. Iz spisovnega gradiva izhaja, da zapustnik ni zapustil oseb, ki bi jim pripadala dedna pravica na podlagi zakona kot dedičem prvega ali drugega dednega reda. Po zbranih podatkih je imel zapustnik vsaj eno dedinjo tretjega dednega reda, vendar sodišču niso znani njeni podatki in podatki o tem, ali obstojijo še druge osebe, ki sodijo v krog zakonitih dedičev tretjega dednega reda in ki bi lahko uveljavljale dedno pravico po zapustniku oziroma se izrekle o veljavnosti zapustnikove oporoke.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona ali oporoke, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 17. 1. 2019

AAA Zlata odličnost