Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

Št. 100-10/2020-2 Ob-1317/20, Stran 436
Na podlagi 90. člena Poslovnika o delu Sveta Vrtca Idrija in na podlagi sklepa 13. redne seje Sveta zavoda Vrtca Idrija z dne 30. 1. 2020, Svet zavoda Vrtca Idrija, Arkova 7, 5280 Idrija, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidat/kandidatka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Začetek dela 1. 8. 2020.
Izbrani/a kandidat/kandidatka bo imenovan/a za 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazila o izobrazbi, nazivu in opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (lahko se kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, mora pa si ga imenovani/a ravnatelj/ravnateljica pridobiti v enem letu po začetku mandata),
– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni in potrdilo sodišča, da kandidat/kandidatka ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja za mandatno obdobje,
– opis delovnih izkušenj,
pošljite v roku 14 dni po objavi razpisa na naslov: Svet Vrtca Idrija, Arkova 7, 5280 Idrija, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – Ne odpiraj«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Idrija 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti