Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

Št. 02-B-168/2020 Ob-1270/20, Stran 432
Svet Onkološkega inštituta Ljubljana na podlagi 15. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana razpisuje delovno mesto
generalni direktor (m/ž)
za mandatno obdobje štirih let 
V skladu s 16. členom statuta mora kandidat za generalnega direktorja OI izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih s področja vodenja in upravljanja,
– znanje tujega jezika.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat za generalnega direktorja priložiti program dela in razvoja OI.
Mandat generalnega direktorja OI je štiri leta, po preteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je potrebno oddati najkasneje do 8. 3. 2020 na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Kadrovska služba, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis za generalnega direktorja«.
Svet Onkološkega inštituta Ljubljana