Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

Ob-1265/20, Stran 431
Na podlagi dvanajste alineje 7. člena Akta o ustanovitvi, sprejet na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem, dne 8. 3. 2017 in dvanajste alineje 19. člena Statuta Socialno varstvenega zavoda Taber, ter v skladu s sprejetim sklepom na 5. korespondenčni seji Sveta zavoda Taber, ki je potekala od dne 25. 9. 2019 do 27. 9. 2019, Svet zavoda Taber razpisuje prosto delovno mesto
direktorja (m/ž)
Socialno varstvenega zavoda Taber, Šmartno 70, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Kandidat za direktorja zavoda mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje, določene za direktorja Socialno varstvenega zavoda Taber, imeti:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu,
– pet let delovnih izkušenj in
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu
ali
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo druge družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri,
– pet let delovnih izkušenj in
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
ali
– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu,
– dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu.
Kandidat za direktorja zavoda mora imeti opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda v skladu s tretjim odstavkom 56. člena Zakona o socialnem varstvu oziroma ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Če tega programa ne opravi v roku, mu mandat na podlagi zakona preneha.
Kandidat mora izpolnjevati še naslednje pogoje oziroma zahteve:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– osnovno računalniško znanje ter zahtevnejše obvladovanje programskih orodij Excel, Word, računovodskih aplikacij;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– posebne psihofizične zahteve:
– sposobnost organiziranja dela, 
– kreativnost 
– komunikativnost, 
– sposobnost presoje in odločanja, 
– čustvena stabilnost. 
Prijava mora vsebovati tudi pisno izjavo kandidata:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
in da za namen tega javnega razpisa dovoljuje Socialno varstvenemu zavodu Taber pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Kandidat mora predložiti program dela Zavoda Taber za obdobje naslednjih petih let.
Kandidat bo imenovan oziroma delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, in sicer za mandatno dobo 5 let, ter za polni delovni čas.
Pisno prijavo s kratkim življenjepisom, opisom dosedanjih izkušenj, programom dela in vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, je potrebno poslati najkasneje v roku 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Prijave je potrebno poslati v zaprti ovojnici na naslov: Socialno varstveni zavod Taber, Šmartno 70, 4207 Cerklje na Gorenjskem, s pripisom: »Svet zavoda – prijava na razpis za direktorja – ne odpiraj«.
Direktorja imenuje Svet zavoda v skladu s Statutom Socialno varstvenega zavoda Taber.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem postopku izbire.
Svet zavoda Taber 

AAA Zlata odličnost