Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

Ob-1259/20, Stran 429
Svet zavoda Vrtca Mavrica Trebnje, Režunova ulica 8, 8210 Trebnje, na podlagi sklepa 3. korespondenčne seje razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Svet Vrtca Mavrica Trebnje, Režunova ulica 8, 8210 Trebnje, razpisuje delovno mesto ravnatelja. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZP-CP-2D). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je: 1. 7. 2020.
Izbrani kandidat bo izbran za 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– Dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju – priložena potrdila o izobrazbi morajo biti overjena ali originalna,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku.
Pisne prijave pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet Vrtca Mavrica Trebnje, Režunova ulica 8, 8210 Trebnje, s pripisom Prijava na razpis za ravnatelja.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja za mandatno obdobje.
Nepopolne vloge bodo izločene in se ne bodo obravnavale.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Mavrica Trebnje 

AAA Zlata odličnost