Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

Št. 38141-1/2019/29 Ob-1201/20, Stran 364
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije na podlagi 104.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US), v zvezi z javnim razpisom za podelitev dveh pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na celotnem ozemlju Republike Slovenije, uvedenim s sklepom št. 38141-1/2019/3, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 24/19 z dne 12. 4. 2019, izdaja naslednji
sklep 
Javni razpis za podelitev dveh pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na celotnem ozemlju Republike Slovenije, uveden s sklepom št. 38141-1/2019/3, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 24/19 z dne 12. 4. 2019, se v delu, ki se nanaša na podelitev dodatne pravice razširjanja, ustavi in se dodatna pravica razširjanja ne podeli.
Obrazložitev:
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) je v Uradnem listu RS, št. 24 dne 12. 4. 2019 objavila sklep o uvedbi javnega razpisa za podelitev dveh pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa je agencija z odločbo št. 38111-94/2019/3 z dne 23. 9. 2019 podelila dve pravici razširjanja za programa Radio City in Radio Aktual. Sklep o uvedbi javnega razpisa je v točki 1 predvideval tudi, da bo agencija v primeru, da bodo na digitalnem radijskem omrežju R1 po začetku razširjanja radijskih programov, za katera bosta podeljeni pravici razširjanja, na voljo proste kapacitete za razširjanje dodatnih radijskih programov, v skladu s točko 5 razpisne dokumentacije naknadno podelila dodatno pravico razširjanja.
V skladu s točko 5 razpisne dokumentacije je zato agencija po začetku razširjanja programov Radio City in Radio Aktual preverila razpoložljive kapacitete na digitalnem omrežju R1, kar je storila tako, da je na operaterja omrežja R1, RTV SLOVENIJA, OE Oddajniki in zveze, naslovila prošnjo za posredovanje podatkov o prostih kapacitetah na digitalnem radijskem omrežju R1. Operater je v dopisu, ki ga je agencija prejela dne 19. 11. 2019, med drugim pojasnil, da na dan 15. 11. 2019 na digitalnem radijskem omrežju R1 ni več prostih kapacitet. O navedenem dejstvu je agencija obvestila Svet za radiodifuzijo ter mu posredovala dopis operaterja. Svet za radiodifuzijo je na svoji 32. redni seji dne 19. 12. 2019 sprejel sklep št. 0132-23/2019/4, s katerim je agenciji predlagal, da se javni razpis zaključi in se dodatna pravica razširjanja ne podeli.
Agencija pritrjuje predlogu Sveta za radiodifuzijo, da se dodatna pravica razširjanja ne podeli. Namen predvidene podelitve morebitne dodatne pravice je bil v tem, da se v primeru razpoložljivih kapacitet omrežje R1 zapolni do konca na podlagi predmetnega javnega razpisa, ne da bi bilo za to potrebno uvesti nov javni razpis. Ker po začetku razširjanja obeh programov, za katera sta bili pravici razširjanja podeljeni, razpoložljivih kapacitet ni več, niso izpolnjeni pogoji, da se uvede upravni postopek podelitve dodatne pravice razširjanja. Posledično je smiselno, da se javni razpis v delu, ki se nanaša na podelitev dodatne pravice razširjanja, ustavi s sklepom ter se o tem obvesti širša zainteresirana javnost.
Na podlagi navedenega je odločeno tako, kot je navedeno v izreku tega sklepa.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Agencija za komunikacijska omrežja 
in storitve Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti