Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

N 48/2019 Os-3672/19, Stran 137
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke Marijane Drešček, ki jo zastopa skrbnik za posebni primer, Rok Prezelj, odvetnik v Odvetniški pisarni Podgornik v Tolminu, za mrtvo.
Rojstni podatki pogrešane niso znani. Bila je hči Petra in je nazadnje živela v Italiji, na naslovu Praponca 146, Drenchia. V zemljiški knjigi je vknjižena kot izključna lastnica treh nepremičnin v k.o. 2249 Volče, do vpisa pa je prišlo na podlagi listin z dne 15. 6. 1869 in 18. 2. 1880, kar predstavlja zadnje poročilo o pogrešani.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešani oziroma njeni smrti, naj to sporoči sodišču, v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče, po poteku tega roka, razglasilo pogrešano za mrtvo v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 13. 12. 2019