Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

N 13/2019 Os-3745/19, Stran 137
Pri Okrajnem sodišču v Sevnici je bil na predlog Marije Mlakar, Pržanjska ulica 10/d, Ljubljana, uveden nepravdni postopek za razglasitev pogrešanega Janeza Jereba, Jarčji Vrh 4, Škocjan, roj. 25. 9. 1891, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer Branko Derstvenšek, odvetnik iz Sevnice, za mrtvega. Na podlagi 126. člena Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1), sodišče poziva pogrešanega oziroma vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to v roku treh mesecev po objavi tega oklica sporočijo sodišču ali skrbniku za poseben primer odvetniku Branku Derstvenšku, Glavni trg 27, Sevnica, ker bo sodišče po preteku tega roka pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 23. 12. 2019