Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

I N 58/2019 Os-3527/19, Stran 137
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo v Novi Gorici, postopek o razglasitvi pogrešane Rože Kabaj Skubin, Senik pri Dolenjem 7, Dobrovo v Brdih, ki jo zastopa skrbnik za poseben primer Blaž Bolcar, odvetnik v Solkanu, za mrtvo.
Iz priloženih listin izhaja, da je bila v korist Rože Kabaj Skubin vknjižena pravica užitka na podlagi sklepa o dedovanju z dne 11. 6. 1937 pri nepremičnini s parc. št. 773/135 k.o. 2277 Mirnik, po tem datumu pa o njej ni nobenega poročila. Drugi podatki o pogrešani ne obstajajo.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešane Rože Kabaj Skubin, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi oklica v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Nova Gorica ter sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 11. 2019