Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

D 446/2018 Os-3550/19, Stran 136
Pri Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Janku Marxlu, sinu Adolfa Šarkezi, roj. 18. 9. 1951, umrlem 18. 7. 2018, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stan. Kotlje 4C, Kotlje.
Po pokojnem ni znanih podatkov o osebah, sorodnikih, ki bi prišli v poštev kot zakoniti dediči, tudi na oklic neznanim dedičem se ni javil nihče.
Morebitne upnike po pokojnem Janku Marxlu obveščamo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja postalo last Republike Slovenije, ki na podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 12. 2019