Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

D 461/2019 Os-3171/19, Stran 136
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Križaj Mariji, roj. Pahor, roj. 25. 8. 1899, z zadnjim stalnim prebivališčem v Italiji, Doberdob del Lago 49, ki je bila na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Novi Gorici, opr. št. IN 59/2018 z dne 9. 5. 2019, razglašena za mrtvo, kot datum smrti pa se šteje 26. 8. 1969.
Kot zakoniti dediči bi prišli v poštev tudi zap. potomci, ki sodišču niso znani oziroma zap. sestre Velikonja Marija Ivana, Trampuž Zora, Pahor Sofija Anita, poročena Baruzzi, Mišigoj Frančiška in zap. brat Pahor Jožef, katerih prebivališče sodišču ni znano oziroma njihovi potomci, ki sodišču tudi niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 10. 2019