Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

D 156/2019-11 Os-3548/19, Stran 136
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Pušenjak Ivanu, roj. 25. 4. 1943, umrlem dne 20. 8. 2019 iz Spodnjega Kamenščaka 11.
Zakoniti dediči sodišču niso znani, zato s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica na spletni strani in na sodni deski tukajšnjega sodišča in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 3. 12. 2019