Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

D 219/2018 Os-3735/19, Stran 135
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Malnar Amaliji, roj. 1. 11. 1875, nazadnje stanujoči na Travi 13, umrli 29. 4. 1940, in sicer glede njenega solastninskega deleža na zemljišču Agrarne skupnosti Trava III.
V poštev za dedovanje na podlagi zakona pridejo tudi njeni otroci Malnar Franc Matija, Malnar Ivan in Malnar Anton Florijan, ki so po sodišču znanih podatkih nazadnje stanovali v ZDA na neznanih naslovih in so glede na letnice njihovega rojstva gotovo že pokojni, njihovi dediči pa sodišču niso znani. Prav tako pridejo v poštev za dedovanje na podlagi zakona tudi dediči pokojnega Žagar Ivana Johana, ki je bil sin pokojne zapustn. hčerke Žagar Marije in ki je živel in umrl v Avstriji, katerih naslovi, razen naslova Žagar Andreasa Michaela, pa sodišču tudi niso znani.
S tem oklicem se poziva Malnar Franca Matijo, Malnar Ivana, Malnar Antona Florijana oziroma njihove dediče ter dediče pokojnega zapustn. vnuka Žagar Ivana Johana, da se v roku enega leta od objave oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski tukajšnjega sodišča in na spletni strani tukajšnjega sodišča, javijo ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Po preteku oklicnega roka bo sodišče ta zapuščinski postopek zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 13. 12. 2019