Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

D 64/2017 Os-3574/19, Stran 135
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Kajfež Antonu, EMŠO: 0402949500420, sinu Antona, upokojencu, državljanu RS, nazadnje stanujočemu Podgorska ulica 10a, Kočevje, umrlemu 30. 1. 2017 v Kočevju.
Tekom zapuščinskega postopka so se vsi dediči prvega, drugega in tretjega dednega reda dediščini po zap. odpovedali, kar pomeni, da po zapustniku ni dedičev, ki bi prišli v poštev za dedovanje po njem.
Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva upnike zapustnika, da lahko v roku 6 mesecev od objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih lahko upniki pridobijo pri tukajšnjem sodišču.
V primeru, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapustnikove zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenije, pri čemer slednja za zapustnikove dolgove ne bo odgovarjala.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 4. 12. 2019