Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

0290 I 245/2019 Os-3423/19, Stran 135
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je v izvršilni zadevi upnice Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana, proti dolžniku Janezu Debevec, Spielfeld 178, Spielfeld, zaradi izterjave 208.972,35 EUR, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
Dolžniku Janezu Debevcu se v tem izvršilnem postopku postavi začasna zastopnica odvetnica Nada Vučajnk, Kolodvorska 8, 2310 Slovenska Bistrica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavljen skrbnik.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 15. 11. 2019