Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

P 250/2018-24 Os-3577/19, Stran 135
Okrožno sodišče v Murski Soboti je po višji sodnici Marjetici Škerget-Logar, v pravdni zadevi tožeče stranke ml. Fabiana Vogrinčič, ki ga zastopa zakoniti zastopnik oče Dejan Vogrinčič, oba stanujoča Simoničev breg 4, Gornja Radgona, ki ju oba zastopa Igor Weindorfer, odvetnik v Murski Soboti, zoper toženo stranko Jasno Papič, Dobrovnik 245, Dobrovnik, zaradi plačila odškodnine iz naslova nematerialne škode 386.500,00 EUR s pp, dne 29. novembra 2019 sklenilo:
Toženi stranki Jasni Papič se v predmetni pravdni zadevi postavi začasni zastopnik, in sicer odvetnik Dean Bačič, Slomškova ulica 11, 9000 Murska Sobota.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 11. 2019