Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

II N 490/2019 Os-3600/19, Stran 134
Okrožno sodišče v Mariboru je po pravosodni svétnici Tatjani Božović, v nepravdni zadevi predlagatelja Milana Klemenčič, EMŠO: 0704977500459, Vrbanska 16c, Maribor, ki ga zastopa Jurij Kutnjak, odvetnik v Mariboru, zoper nasprotno udeleženko Natalijo Pogorelečnik, EMŠO: 0608969505035, Kremplova ul. 3, Maribor, začasno stanujoča Tomšičeva 15, Slovenj Gradec, zaradi dodelitve mld otroka Maja Srečamor, EMŠO: 2312011500128, v varstvo, vzgojo in oskrbo, določitve preživnine in stikov, na podlagi določil 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku – ZNP-1, sklenilo:
Nasprotni udeleženki se kot začasno zastopnico postavi odvetnico Dunjo Grgurevič, Mlinska ulica 28, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotno udeleženko, dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 12. 2019