Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

III D 2762/2018 Os-3526/19, Stran 134
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Anji Gregorič v zapuščinski zadevi po pok. Šefiki Mašić, hči Sulejmana Mujadžića, roj. 4. 11. 1939, umrli 24. 6. 2018, nazadnje stanujoča na naslovu Trebinjska ulica 7, Ljubljana, državljanka Republike Slovenije, dne 20. 11. 2019 sklenilo, da se dedinji Ekremi Mašić na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. in tretjim odstavkom 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasno zastopnico – odvetnico Tino Kramer, Pražakova ulica 12, Ljubljana, ker je naslov navedene dedinje neznan, pooblaščenca pa nima.
Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovano dedinjo zastopala od dneva postavitve vse do takrat, dokler dedinja ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP, v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2019