Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

Ob-1073/20, Stran 133
Likvidacijski upravitelj zavoda Inštitut za uporabno psihologijo – v likvidaciji, na podlagi pooblastil iz 412. člena ZGD-1 objavlja obvestilo in poziv upnikom:
Ustanovitelja zavoda Inštitut za uporabno psihologijo (naslov: Rožna dolina c. 6/21, 1000 Ljubljana, matična številka: 6430538000, davčna številka: 96878223) sta dne 12. 12. 2019 sprejela sklep o prenehanju zavoda in začetku postopka redne likvidacije.
Za likvidacijskega upravitelja je bil imenovan Igor Areh, Zbiljska c. 153a, 1215 Medvode.
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št.: Srg 2019/47559 v sodni register vpisalo začetek redne likvidacije zavoda Inštitut za uporabno psihologijo – v likvidaciji.
Upniki zavoda Inštitut za uporabno psihologijo – v likvidaciji, se pozivajo, da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve do zavoda v likvidaciji in jih s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na naslov Inštitut za uporabno psihologijo, likvidacijski upravitelj Igor Areh, Rožna dolina c. 6/21, 1000 Ljubljana, s pripisom: prijava terjatve.
Likvidacijski upravitelj vse dolžnike zavoda Inštitut za uporabno psihologijo, poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Igor Areh Likvidacijski upravitelj