Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

Ob-1072/20, Stran 133
Družba ARMAL, proizvodnja in trgovina d.o.o., poslovni naslov: Slovenska vas 1K, sedež: 8261 Jesenice na Dolenjskem, matična številka: 8086699000, v skladu s 622.e členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja obvestilo, da se namerava izvesti pripojitev družbe ARMAL, proizvodnja in trgovina d.o.o., Slovenska vas 1K, 8261 Jesenice na Dolenjskem (v nadaljevanju ARMAL d.o.o.), kot prevzete družbe k družbi NORD PRODUKT d.o.o. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, poslovni naslov: Bobovica 8A, sedež: 10430 Samobor, Hrvaška, registrirana pri sodnem registru gospodarskega sodišča v Zagrebu (Trgovački sud u Zagrebu) pod številko MBS: 120003758, kot prevzemni družbi. V zvezi z izvedbo nameravane pripojitve je direktor družbe ARMAL d.o.o. registrskemu organu v Sloveniji dne 9. 1. 2020 že predložil Skupni načrt pripojitve oziroma Načrt čezmejne združitve.
Upniki in vsak imetnik deležev vsake od obeh družb, ki se čezmejno združujejo, lahko v poslovnih prostorih na naslovu družbe Slovenska vas 1K, 8261 Jesenice na Dolenjskem, pregledajo notarski zapis načrta čezmejne združitve, letna poročila obeh družb, ki sta udeleženi v pripojitvi za zadnja tri poslovna leta in zaključno poročilo prevzete družbe na dan 30. 11. 2019. Vsakemu upniku in vsakemu družbeniku obeh družb bo družba ARMAL d.o.o. na njegovo zahtevo podala brezplačne informacije v zvezi s pripojitvijo in na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno izročila prepis vseh navedenih listin. Ker je prevzemna družba NORD PRODUKT d.o.o. edina družbenica prevzete družbe ARMAL d.o.o. soglasje skupščine prevzete družbe ni potrebno v skladu s 622.f členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in skupščina ne bo sklicana.
Upniki družbe ARMAL d.o.o. imajo v skladu s 662.j členom ZGD-1 v enem mesecu po objavi obvestila o predložitvi načrta čezmejne združitve registrskemu organu po drugem odstavku 622.e člena ZGD-1 pravico zahtevati zavarovanje za svoje zapadle, negotove ali pogojne terjatve. Upniki lahko to pravico uveljavljajo samo, če izkažejo, da je zaradi čezmejne združitve ogrožena izpolnitev njihovih terjatev. Pravice zahtevati zavarovanje nimajo tisti upniku, ki imajo ob morebitnem stečajnem postopku pravico do prednostnega poplačila.
ARMAL d.o.o.