Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

Št. 02110-37/2019 Ob-1076/20, Stran 132
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in 126/07) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlih Antoniji Čermelj, Vrtovin 45, Antoniji Čermelj, por. Rustja, Via San Gabriele 10, Gorica-Gorizia, Danijeli Čermelj, Vrtovin 45, lastnicah parcele 824 k.o. 2383 Vrtovin, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo v postopek ureditve meje med parcelo 824 in parcelo 898/1 k.o. 2383 Vrtovin.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica 
dne 16. 12. 2019