Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

Kazalo

Št. 6711-6/2019-2 Ob-1052/20, Stran 88
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16), 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 26. člena Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 74/17) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – UPB) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) najavo odprtega javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnih programov športa za leta 2020, 2021 in 2022.
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, podprogramov oziroma dejavnosti Letnega programa športa, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih.
Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov, podprogramov oziroma dejavnosti Letnih programov športa, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam za leta 2020, 2021 in 2022.
Sofinanciranje programov Letnih programov športa v MOL za leta 2020, 2021 in 2022 obsega sofinanciranje naslednjih programov:
a) Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
b) Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
c) Obštudijska športna dejavnost;
d) Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
e) Kakovostni šport;
f) Vrhunski šport;
g) Šport invalidov;
h) Športna rekreacija;
i) Šport starejših;
j) Športne prireditve in promocija športa;
k) Delovanje športnih organizacij.
Razpisna dokumentacija je od 20. 1. 2020 do izteka prijavnega roka 7. 2. 2020 dosegljiva na spletni strani MOL: https://www.Ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/.
Vlagatelj morajo vlogo izpolniti »on line«, elektronsko oddati in natisniti izpis s podatki o vlogi.
»On line« razpis je dostopen na: https://razpisisport.Ljubljana.si/.
Vprašanja v zvezi z razpisom lahko zastavite na elektronski naslov: razpisi.sport@Ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana