Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

D 130/2018 Os-3513/19, Stran 43
Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Jagrič Franciski, roj. 27. 11. 1924, nazadnje stalno stanujoči Drensko Rebro 28, Lesično, umrli 6. 4. 2018.
Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju ZD), poziva sodišče vse zapustničine upnike, da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje v roku šestih mesecev od objave tega oklica, v katerem lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, v skladu z določbami 142.b člena ZD. Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih obveznostih.
Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 18. 11. 2019