Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

III D 423/1947 Os-3599/19, Stran 42
Pri naslovnem sodišču teče naknadni zapuščinski postopek po pok. Alojzu Pangosu, pok. Antona, roj. 23. 6. 1877, nazadnje stanujoč na naslovu Škrbina 67, p. Komen, ki je umrl dne 24. 12. 1946, zaradi dedovanja premoženjskih pravic, ki so bile vrnjene zapustniku kot nekdanjemu članu Agrarne skupnosti Škrbina-Rubije-Šibelji.
Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh zakonitih dedičih po zgoraj navedenem zapustniku, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 12. 2019