Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

I D 543/2019 Os-3458/19, Stran 41
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Mariboru, po pokojni Tereziji Jurgec, roj. Dominko, hčeri Dominko Franca, roj. 11. 10. 1924, drž. RS, razvezani, nazadnje stan. Poštna ulica 1, Maribor, umrli 27. 2. 2019, pridejo v poštev dediči III. dednega reda neznanih imen in naslovov.
Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda neznanih imen in naslovov in vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica pod opr. št. I D 543/2019, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 11. 2019