Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

IV D 2259/2019 Os-3356/19, Stran 41
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Andreju Sattlerju, roj. 30. 8. 1954, umrlem 2. 6. 2019, nazadnje stanujočem Topniška ulica 25, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Po podatkih, s katerimi sodišče razpolaga, zapustnik dedičev prvega in drugega dednega reda nima. Morebitni dediči tretjega dednega reda sodišču niso poznani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da bi bili lahko poklicani k dedovanju po zapustniku, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2019