Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

ID 2999/2018 Os-3030/19, Stran 41
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Gregorič Milanu, rojenem dne 28. 9. 1937, umrlem dne 19. 9. 2018, nazadnje stanujočem na naslovu Kebetova ulica 9, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Po podatkih zapuščinskega spisa zapustnik oporoke ni napravil. Ob smrti je bil samski in potomcev ni zapustil. Zapustnikova mati je že pokojna, zapustnik je bil njen edini sin. Oče v matičnem registru ni vpisan.
Ker sodišče ne razpolaga s podatki o potencialnih dedičih drugega oziroma tretjega dednega reda, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2019