Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

D 589/2018 Os-3596/19, Stran 41
Radin Katjuša, hči Radin Giuliana, rojena dne 13. 9. 1974, nazadnje stanujoča Razgledna ulica 15, Koper, ki je umrla dne 26. 10. 2018 in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Iščejo se morebitni zapustničini sorojenci in njihovi potomci oziroma zapustničini strici/tete in njihovi potomci.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28/h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 12. 2019