Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

D 66/2019 Os-3503/19, Stran 41
Po pok. Božič Josipu, rojenem dne 13. 8. 1873, nazadnje stanujočem v Socerbu, ki je dne umrl 9. 7. 1948 in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Iščejo se zapustnikovi dediči prvega dednega reda, tj. njegovi otroci, vnuki, pravnuki in njihovi potomci.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28/h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 11. 2019