Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

D 293/2016 Os-3701/19, Stran 40
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Malnar Pavlu, sinu Jakoba, roj. 23. 1. 1873, drž. bivše FLRJ, nazadnje stanujočem v Grintovcu pri Osilnici 5, umrlem 25. 3. 1958 ravno tam.
V poštev za dedovanje po zakonu pridejo med drugimi tudi potomci pokojne Malnar Marije, ki je bila hčerka pokojne zapustn. hčerke Klepec Marije, ki živijo na sodišču neznanih naslovih najverjetneje v Republiki Franciji.
Prav tako pride v poštev za dedovanje po zakonu med drugimi tudi Malnar Vinko, ki je sin pokojnega zapustn. sina Malnar Vinka, ki prav tako živi na sodišču neznanem naslovu najverjetneje v ZR Nemčiji.
V poštev za dedovanje po zakonu pa pridejo tudi sodišču neznani potomci pokojnih Štimec Antuna in Štimec Ivana, ki sta otroka pokojne zapustn. hčerke Štimec Otilije.
Sodišče s tem oklicem poziva dediče neznanega bivališča in sodišču neznane dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski tukajšnjega sodišča in na spletni strani tukajšnjega sodišča, javijo ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Po preteku oklicnega roka bo sodišče zapuščinski postopek zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 11. 12. 2019