Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

D 299/2017 Os-3525/19, Stran 40
Pri tuk. sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Šabić Antetu, sinu Vida, roj. 24. 8. 1933, upokojencu, drž. Republike Slovenije, nazadnje stanujočem v Kočevju, Kidričeva ul. 2, umrlem 29. 10. 2017 v Kočevju.
Eden izmed zapustn. zakonitih dedičev je tudi zapustn. pranečak Šabić Nenad. Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, se le-ta nahaja v ZR Nemčiji, vendar pa njegov naslov sodišču ni znan.
Glede na zgoraj navedeno se s tem oklicem zapustn. pranečak Šabić Nenad poziva, da se v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski tukajšnjega sodišča in na spletni strani tukajšnjega sodišča, javi ter uveljavlja svojo pravico do dediščine.
Po preteku oklicnega roka bo sodišče zaključilo zapuščinski postopek v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 21. 11. 2019