Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2020 z dne 10. 1. 2020

Kazalo

D 256/2019 Os-3473/19, Stran 40
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Senčur Miroslavu, EMŠO: 1403954501419, sinu Karla, upokojencu, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujočemu Vas 4c, Kostel, umrlemu 31. 8. 2019 v Ljubljani.
Tekom zapuščinskega postopka so se vsi dediči t. i. prvega, drugega in tretjega dednega reda dediščini po zapustniku odpovedali.
Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva morebitne upnike zapustnika, da lahko v roku 6 mesecev od objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju ter vložijo predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev, potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine, pa priložijo prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, lahko upniki pridobijo pri tukajšnjem sodišču.
V primeru, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapustnikove zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, pri čemer slednja za zapustnikove dolgove ne bo odgovarjala.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 20. 11. 2019